Inntaksteamet

Inntaksteamet er et tverrfaglig team for barn og unge og fungerer som et lavterskeltilbud for drøfting og tildeling av tjenester når familier, barnehager eller skoler trenger hjelp.

  • Strever du med barnet i hverdagen?
  • Hva gjør du når barnet ikke hører, er trassig, kanskje snakker stygt, slår, sparker eller biter?
  • Hva gjør du når barnet ikke vil gå på skolen, er veldig trist eller engstelig?
  • Har du som ansatt i skole eller barnehage behov for veiledning? 

Da kan du ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis, og det trengs ikke henvisning fra andre instanser.

Publisert
30.10.2014
Sist endret
15.10.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Mer informasjon