Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisning i grunnskoler og videregående skoler.

Kontakt skolehelsetjenesten for grunnskolen

Skolehelsetjenesten skal:
- fremme psykisk og fysisk helse
- fremme gode sosiale og miljømessige forhold
- forebygge sykdommer og skader

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og SFO:
Avviksskjema - Medikamenthåndtering Gran kommune
Håndtering av legemidler i barnehage, skole og SFO i Gran kommune
Utlevering av legemidler i barnehage, skole og SFO i Gran kommune
Instruks for akuttmedisinering
Registreringsskjema for utlevering av akuttmedisin i barnehage og skole 

Helsesøsters oppgaver:
- Helseundersøkelser
- Vaksinasjon            
- Undervisning/helseopplysning
- Enkelt- og gruppesamtaler
- Samarbeid/møter med ulike instanser: foreldre, lege, fysioterapeut,
   PPT, skole m.m.

På de videregående skolene er det helserådgivere som er ansatt i fylkeskommunen. Kommunen har et medisinsk faglig ansvar for helserådgiverne og har faste samarbeidsmøte.

Publisert
23.09.2011
Sist endret
16.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Om tjenesten