Vaksine mot meslinger

Helsestasjonen anbefaler voksne mellom 48 og 57 år å vaksineres seg mot meslinger hvis de ikke har hatt sykdommen. Uansett om de skal ut og reise eller holde seg hjemme. Vaksinen kan fås på Helsestasjonen.

Personer født før 1960 (dvs. eldre enn 57 år) har så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.
Voksne som er yngre enn 48 år har med stor sannsynlighet fått meslingvaksine, som ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn.
I 1983 ble kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år). 

Hvorfor meslingvaksine nå?
Etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger, noe som gjorde at barn født i årene før innføring også ble mindre utsatt for smitte og meslingsykdom. Dette gjør at noen av disse mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller sykdommen.

Voksne personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales derfor MMR-vaksine. Dette koster kr. 100 for voksne (gratis for barn).
Ta kontakt med Helsestasjonen på tlf. 61 33 84 00.

Hva med de minste barna?
Barn under 9 måneder (nyfødte barn og spedbarn) vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen. Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt.

Skal du på reise i sommer med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd?
Da kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Helsestasjonen kan gi opplysninger om hvilke land i Europa som kan være sårbare for store meslingutbrudd pga. lav vaksinasjonsdekning.
Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være vaksinert – om de skal reise eller ei! Dette bidrar til å redusere smittepresset mot de minste barna.

Europa er ofte utgangspunkt for meslingsmitte
Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt håp om å gjøre verden fri for meslinger, slik det før har lyktes for kopper. Slik har det ikke gått. Snarere har meslinger igjen blitt vanlig i mange land, særlig i Europa. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner. Skal befolkningen være beskyttet, må vaksinedekningen være minst 95%. Gjennom de siste ti årene er det årlig registrert mellom 15.000 og 30.000 tilfeller av meslinger i Europa. Det har vært store utbrudd i Bulgaria, Frankrike, Italia og tillegg har blant annet Spania, Storbritannia, Nederland, Irland, Tyskland og Romania hatt utbrudd med flere tusen syke. Flere land har rapportert om hjernebetennelse og dødsfall på grunn av meslinger.

 

 

Publisert
08.06.2017
Sist endret
08.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00