Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et tilbud til alle gravide. Antallet kontroller vil variere avhengig av dine behov og hvordan svangerskapet utvikler seg.

 Jordmortjenesten skal bidra til å

  • sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at morens helse og velvære blir best mulig ivaretatt.
  • sikre fostrets helse slik at det kan fødes levedyktig uten skade eller sykdom som kunne vært forhindret.
  • oppdage og behandle sykdom og andre helsetruende forhold hos moren eller fosteret, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for dem begge.

Lege og jordmor samarbeider om at tilbudet til gravide skal være så godt som mulig.

Kontakt jordmortjenesten

Publisert
26.01.2012
Sist endret
16.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte nyheter