Gravid og i arbeid

Gran kommune har opprettet en 20 % stilling som jordmor for aktivt å bedre tilretteleggingen for gravide arbeidstakere.

Jordmor vil sammen med den gravide og avdelingsleder ha trekantsamtaler hvor de utveksler informasjon, kartlegger risikofaktorer og diskuterer mulig tilrettelegging.

Gran kommune har utarbeidet en egen rutine for oppfølging av gravide arbeidstakere.

Målet med "Gravid i arbeid" er at den gravide skal kunne stå lenger i jobb under graviditeten ved en bedre tilrettelegging, til det beste for både den gravide og for arbeidsgiver.

Det er utarbeidet en egen brosjyre som finnes her.

Publisert
29.03.2012
Sist endret
16.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Ansvarlige virksomheter