Familieråd

Familieråd er et møte der den utvidede familien kommer med råd og er med i beslutningsprosessen i en barnvernsak.

Når de saken gjelder og barnevernet har blitt enige om Familieråd, oppnevner barnevernet en koordinator som sammen med familien planlegger selve møtet. Barnevernet har ansvar for å formulere spørsmål som familien i dette møtet skal finne svar på. Dette skal nedfelles i en handlingsplan som alle til slutt skriver under på.

I saker der barneverntjenesten tilbyr familien familieråd, ønsker en å benytte seg av familiens kompetanse og løsningsalternativer på en eller flere problemstillinger barnevernet vil ha svar på. Det er familien som lager handlingsplanen for barnet, mens barnevernet skal godkjenne denne.

Familiens hjelper:
En koordinator får jobben med å hjelpe familien med å planlegge Familierådet. Koordinator er en uavhengig person. Hun/han skal hjelpe familien til å bestemme hvem som skal delta i Familierådet. Koordinator skal gjøre det praktiske arbeidet, skaffe lokaler og avtale møtetid. Koordinator er tilgjengelig for familien i den tiden det tar å planlegge og gjennomføre et familieråd, vanligvis 6 til 8 uker.

Hvem er med:
Det er foreldre og barnet selv som avgjør hvem som skal delta i Familierådet. Det er vanlig at familien, sammen med slekt og evt. andre viktige personer for barnet, er med i Familierådet.

Hva gjør et Familieråd:
Hele familien og nettverket ditt samles. Koordinator leder møtet. Barnevernet er med på første del av møtet og legger fram situasjonen. Du har på forhånd fått vite hva de skal si. Barnevernsarbeideren vil stille noen spørsmål til Familierådet. Alle som deltar på møtet, vet hvilke spørsmål det dreier seg om i god tid før møtet.

Etter ar barnevernet og koordinator har forlatt møtet, er det familiens tur. Det er nå du og dine nærmeste skal diskutere spørsmålene og komme med forslag til hva som må skje for å hjelpe barnet.

Spørsmålene som familirådet skal svare på kan være:
"Hvem skal hjelpe Per med leksene?" eller "Hvor skal Kari bo?" eller "Hvem skal sørge for at Per og Kari får treffe mor og far regelmessig?"

Forslag til løsning:
Familien skal lage en handlingsplan. Denne må godkjennes av barnevernet. Bare i svært få tilfeller setter barnevernet planen til side. Sammen med barnevernet skal dere nå avgjøre hvordan planen skal gjennomføres.

Publisert
28.07.2011
Sist endret
21.10.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00