Barnevern

Illustrasjonsbilde fra Morguefile.com: Barn

Virksomhetsleder: Tone Gulbrandsen

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten holder til i Gran rådhus, inngang B.
Kontakt oss via Kommunetorget tlf. 61 33 84 00 eller direkte på
tlf. 61 33 85 29.  

Alarmtelefonen for barn og unge:  116 111
Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike forhold kan også ringe. 

Gjøvik barnevernvakt : 611 89 544 
Gjøvik barnevernvakt kan kontaktes på ettermiddag, kveld og helg når kommunens eget barnevern har stengt. Henvendelser til Gjøvik barnevernvakt meldes videre til barnevernet i Gran kommune første virkedag etter hendelsen, og saken håndteres videre derfra.

Noen ganger trenger man hjelp
Det er først og fremst foreldres ansvar å ha omsorg for og oppdra barna sine. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt.

Foreldre og barn kan trenge hjelp i kortere eller lengre tid på bakgrunn av en vanskelig livssituasjon. Kanskje klarer foreldrene ikke å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet eller barnet trenger noe ved siden av det foreldrene kan gi. Da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.

Rett hjelp til rett tid - bekymringsmelding
Mange kan bekymre seg for et barn, og alle har mulighet til å kontakte barnevernet hvis de er usikre på om barnet har det bra. Mange kan få hjelp hvis vi er tidlig nok ute. Rett hjelp til rett tid er et mål i alt barnevernsarbeid.

Både privatpersoner og offentlige tjenester kan komme til barnevernet med en bekymringsmelding. 

Dette skjemaet er ment som en veileder til voksne som er bekymret for et barn og ønsker å melde dette til barnevern og/eller politi. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet.

Hva kan barnevernet hjelpe til med?
Hvilken hjelp barnevernet kan yte, finner du ved å klikke på dokumentene/linkene til høyre på denne siden.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
08.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00