Solsida barnebeite

Solsida barnebeite har sin base i ei årestue og en lavvo på en solrik plass på Brynsås i Moen. Vi har lagt vekt på barnehagens beliggenhet. 570 m.o.h. kommer vi høgt over dalens skoddehav, og de argeste minusgrader. Utsikten og så mye himmel fyller oss med lyst og glede, og virker befriende.

Vårt ønske er at barna skal oppleve nærhet til elementene, få nok tid og rom for lek og utfoldelse i naturen. Det sosiale miljøet er grunnleggende for trivsel. I Solsida er det mye humor og glede. Barna er sammen med voksne som lar seg begeistre.

Mat
Matlysten er stor når vi er i aktivitet ute i det fri. Måltidene tilberedes i barnehagen og vi bruker biologisk-dynamisk og økologisk dyrkete råvarer i størst mulig grad.

Lek
Barna er "frittgående" i Solsida. De har tilgang til jorder, skog, beiter, snauhogster og små og store bakker til ski og aking. Barnekulturen har gode kår. Barna har ikke tradisjonelle leker, men ulike redskaper og sportsutstyr.

Solsidabussen
Vi henter og bringer barna i egne minibusser fra avtalte stoppesteder. At vi er mobile gir oss en unik mulighet til å dra på turer og nyte det Hadeland har å by på av natur og kultur.

Personale
Barnehagelærere: Dag Steinset, Tom Liknes, Elisabeth M. Nilsen,
Frode Nordvik og Mari-Anne S. Feyling
Assistenter: Heidi Sparby og Biniam Legesse

Åpningstid
Barnehagen følger Gran kommunes skolerute bortsett fra sommerferien. Det vil si at det er stengt fire uker midt på sommeren og ellers i alle skoleferier. Barnehagen har åpent fem dager i uka fra kl. 7.15 til 16.15.

Kontaktpersoner
Elisabeth M. Nilsen tlf. 905 52 819,
Dag Steinset tlf. 907 68 459 og Tom Liknes tlf. 476 41 584

Publisert
01.08.2011
Sist endret
11.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Solsida barnebeite
Brynsåsvegen 15
2770 Jaren
Tlf: 905 52 819

Styrer i barnehagen 
Elisabeth Margrethe Nilsen

E-post
elisabeth@solsida.no
dag@solsida.no
tom@solsida.no

Åpningstid 

Man - fre kl. 7.15 - 16.15

Barnehagens nettside
solsida.no