Rakalauv barnehage SA

Rakalauv barnehageI MODIGE RAKALAUV FÅR ONGA VARA ONGER!!!Logo Rakalauv barnehage

Rakalauv barnehage er en foreldreeid barnehage som holder til i naturskjønne omgivelser oppe i Granåsen. Vi tilhører Sanne skolekrets. Vårt tilholdssted er i gamle Granlund skole og velbygningen. Her har vi holdt til siden 1995.

Vår åpningstid er mandag til fredag, fra kl. 06.45 til kl. 17.00.

Rakalauv består av 2 avdelinger.
Midgard: her er det barn fra 0-3 år som har tilholdssted inne på huset, men store muligheter for utflukter i nærmiljøet.

Utgard: her er det barn fra 3-5 år. Utgard er en avdeling der vi har 2 – 3 dager ute i lavvo. Kombinasjonsplass med muligheter for både ute- og innedager er ser vi på som meget bra og gir barna gode opplevelse i de flotte omgivelsene her.

Naturen og mye uteliv preger altså hverdagen i Rakalauv.

Vi har muligheter til å gå til småtjern der vi kan følge både fugler, fisk, insekter og floraen.
Skogen blir også flittig brukt, men det er vel ingen ting som slår vinterens skiaktiviteter.

Vi har flotte muligheter til bakker og løyper, og er så heldig å få våre egne oppkjørte løyper rett utenfor barnehageveggen. Hver vinter har vi skiskole for de eldste barna, hvis snøen kommer?

Skiskolens motto er: Ut på tur, aldri sur, ut på ski, alltid blid!

Småtjernene gir vinterstid mulighet til skøyter og pilking.
Vår egen lavvoplass gir flotte og nye muligheter til lek og undring, fantasi, aktiviteter og glade aktive barn og voksne. I naturen må barn og voksne bruke seg selv og sin fantasi på en ny og spennende måte.
Gjennom naturen bruker vi også språk, rim og regler, sang og leker med ord. Det gir en gylden mulighet til å øve på og utvikle språket videre.

Lekens betydning og de voksnes tilstedeværelse i barnas lek er fokusområde i Rakalauv. Gjennom intern skolering med Kari Pape (www.pape.no) har vi satt fokus på fagligheten til de ansatte. Vi ser at faglig fokus og vår bevissthet til vårt mandat styrker vårt arbeide med barna og deres foreldre. Leken skal derfor ha en sentral plass i Rakalauvs hverdag og den egenverdi er en viktig side ved vårt pedagogiske arbeid.

Vi håper å se dere her i Rakalauv barnehagen. 

For mer informasjon, ta kontakt med styrer: Katrine Klophus.
Telefon: 92 06 06 30

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
04.03.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Rakalauv barnehage SA
Gagnumvegen 20
2750 Gran
Tlf: 61 33 00 37 / 920 60 530

Styrer i barnehagen 
Katrine Klophus

E-post
styrer@rakalauv.no

Åpningstid
Man - fre kl. 6.45 - 17.00

Barnehagens nettside
rakalauv.barnehageside.no