Espira Romholt barnehage

Espira Romholt barnehage - logo

 

Espira Romholt barnehage er en privat barnehage i Espira-gruppen som bygger og driver barnehager på landsbasis.

Vi har en felles visjon som vi strekker oss imot:

Sol ute, Sol inne.

Visjonen betyr ganske enkelt at vi ønsker å skape den best mulige hverdagen for barna.

Espira Romholt ligger landlig til ca 2,5 km sør for Gran sentrum med flott utsikt over Viggadalen. Espira Romholt har historie tilbake til 1978, og i januar 2006 flyttet vi inn i en ny og moderne barnehage, med 4 avdelinger der det er plass til inntil 96 barn i alderen 0-6 år. Åpningstiden er kl. 06.45–17.00, og vi har åpent hele året.

Satsningsområder
Det viktigste satsingsområdet vårt er natur, miljø og uteliv. Vi er bevisste på at barna skal få utfordringer og variasjon nok til at de utvikler de motoriske ferdighetene sine. Derfor er vi mye ute på tur og lar barna bevege seg i forskjellige terreng. Barnehagen er utrustet med turutstyr for å legge til rette for satsingen. Vi har en flott lavvoplass oppe i Sørumsskogen som blir flittig brukt, vi har og en bærbar lavvo til å ha med på tur. Flere bondegårder ligger like ved, og barna har sauer og kyr helt inntil gjerdet. Vi er ofte på besøk til en av bondegårdene og barna får klappe og lære om dyrene.

Om vinteren har vi flotte muligheter for å gå på ski og ake.

Espira Romholt fokuserer på læring og oppdragelse gjennom lek, samhandling og samspill. Vi er opptatt av det å kunne undre seg sammen. Språkstimulering er et satsingsområde, og vi ønsker å ha det moro med språket sammen med barna og bruker mye sang, eventyr, rim og regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
01.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Espira Romholt barnehage
Moldengutua 4
2750 Gran
Tlf: 61 33 04 22

Styrer i barnehagen 
Aashild Fossheim Moe

E-post
styrer@romholt.espira.no

Åpningstid
Man - fre kl. 6.45 - 17.00

Barnehagens nettside
romholt.espira.no