Emsetrolla familiebarnehage

Emsetrolla familiebarnehage er en privat barnehage drevet av Aina og Cato Skapalen i Emsevegen. Vi bor usjenert til i ei lita grend med skauen som nærmeste nabo. 

Informasjon i forhold til allergier -
Hos familien Skapalen bor det en pus ved navn Nemo, hun er veldig glad i å være med barna.

Åpningstid og bemanning
Åpningstiden vår er fra 06.30 – 17.00. Vi har tilbud til barna fra 0 – 3 år og det er plass til 8 barn pr. dag. Dere kan søke om 3 eller 4 dagers uke. Vi har oppe alle dager, men vi ser at barna har meget godt av en dag fri når de er så små som de er her hos oss.

Aina er utdannet barnehagelærer og vi har da en pedagog til stede hver dag hele dagen, året igjennom. Aina har akkurat avsluttet et studie på 30 studiepoeng (mai 2017) om barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Martine Grini, (27 år) jobber hver dag. Siden vi er de samme voksne på jobb når dere leverer og henter barna deres, får barna en god trygghet i det og ha de samme voksne til stede gjennom hele dagen. Cato er mye sammen med oss i løpet av dagen og er vår faste vikar. Vi har også tre andre ringevikarer.

Våre tanker om hva vi står for her i Emsetrolla
Vi er en liten barnehage som vi mener er meget godt egnet for de minste barna.

Vi har en visjon som heter: HA TID OG ROM FOR DEN FRIE BARNDOM, den visjonen er vår røde tråd i alt vi foretar oss her.

Vi er en barnehage som mener bestemt at det er barna deres som selv skal få bestemme over sin egen dyrebare tid. Vår tid sammen med deres barn skal være av meget god kvalitet. Derfor har vi bevisst valgt og ikke ha noen planer for hver enkelt dag, men la dagene skape seg selv.

Vi ser på hver dag som en unik mulighet til å tilføre barna deres masse god selvfølelse ved å være ekte tilstede og respektere disse små menneskene! Vi har god tid til å se hvert enkelt barn og gjøre dagen deres til en kjempefin dag ved å følge deres initiativ. Vi må ha tid til å kose på fanget, tid til å lese boka de henter, tid til bleieskift med kvalitet, tid til gode samtaler, tid til å kle på lenge, tid til å tulle og fjase, tid til å lage mat sammen, plukke bær sammen, være i drivhuset og drive i grønnsakshagen sammen.

En annen ting vi legger stor vekt på i Emsetrolla, er å la barna få være en del ute. Vi mener det å være mye ute fremmer barnas utvikling på best mulig måte. Som sagt så er vi en del ute, men vi ser an været og barnas behov og koser oss inne når vi synes vi har behov for det. Noen barn liker å være mye ute fra dag en og andre liker seg best inne. Dette ser vi an etter hvert.

Tilvenning i Emsetrolla
Vi i Emsetrolla er også meget opptatt av at barna deres og dere foreldre skal få en god tilvenningsperiode her hos oss. Vi har lagt opp et lite opplegg som vi mener er viktig for at små ettåringer skal slå seg til ro og trives godt hos oss. Vi kan mye om små barn og tilknytning og dette bruker vi godt i tilvenningsperioden. Vi inviterer nye barn og foreldre til en liten sammenkomst i slutten av mai. Deretter besøker Aina barna hjemme hos dere. Dette er selvfølgelig helt frivillig. Utover sommeren og frem til ferien vår ønsker vi veldig at dere kommer på besøk helst en gang i uken eller i alle fall så ofte dere har mulighet. Dette har vi erfart gjør barnehageoppstarten mye bedre for de små barna. Det å bli kjent med stedet, luktene, være med på måltider, bli skiftet bleie på her, møte de små menneskene her og vi som jobber her er en fin erfaring for barna før oppstart. (Dere som har senere oppstarts dato, begynner selvfølgelig senere å komme på besøk).

Vi er opptatt av at dere som foreldre også har et ansvar for at Emsetrolla familiebarnehage skal være en god barnehage for de små barna, vi som jobber her og dere foreldre. Med dette mener vi at dere er med på å forme barnehagen vår og gjøre den god! Dette lærer barna deres av, de lærer og virkelig SE de andre menneskene rundet seg når dere går foran som gode forbilder og er er ekte interessert i at vi som er "medlem" av Emstrolla familiebarnehag har det bra. 

Vil du finne ut mer av hvordan vi tenker at barna deres kan få en fin hverdag mens dere er på jobb, kan dere lese «årsplan» eller ringe oss. Dere må også gjerne komme på besøk!

God klem fra
Martine, Aina og Cato

(Lasse, yngste sønn, Marthe, svigerdatter og Joakim, eldste sønn, hilser også.)

Publisert
01.08.2011
Sist endret
02.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Emsetrolla familiebarnehage
Emsevegen 115
2770 Jaren
Tlf: 952 79 589 / 995 17 033

Styrer i barnehagen
Aina og Cato Skapalen

E-post
emsetrolla@gmail.com

Åpningstid
Man - fre kl. 6.30 - 17.00