Bergseng bondegårdsbarnehage

Om barnehagen
Bergseng bondegårdsbarnehage er en privat to-avdelings barnehage, med 36 plassenheter. Avdeling ”Kyllingen” for barn 1-3 år og avdeling "Folungen" for barn 3-5 år.

Vi tilbyr 4 og 5 dagers plasser.

Vår visjon er: å utvikle iboende interesse og respekt for livet.

Målet vårt er: å gi barna intellektuell utvikling, emosjonell vekst og grunnlag for livslang læring.

Beliggenhet
Vi har tilhold på et lite småbruk på 20 mål, med adresse Brurbakkvegen 34, 2760 Brandbu. Barnehagen benytter hele småbruket til barnehage.

Åpningstid
06.30-17.00 mandag til fredag. Kjernetiden er 08.30-14.30. I denne tiden vil det foregå et tilrettelagt opplegg.

Barnehagen disponerer 260m2.
 I tillegg har vi helårs oppvarmet hytte på 20m2, grillhytte på 12m2, samt lavvo for 25 personer. Tilbudet vil passe for alle barn som vil ha glede og utbytte av nært samspill med dyra og naturen, i samspill med jevnaldrende i et lite, oversiktlig miljø.

Personalet
Barnehagen har en styrer, fire barnehagelærere, tre barne-og ungdomsarbeidere, en barnevernspedagog, en lærling, en kjøkkenassistent, en assistent på tiltak, renholder og vaktmester. Bedriften er godkjent som øvings- og lærlingbedrift for førskolestudenter og  lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I tillegg har vi personer på arbeidstrening til forefallende arbeid på gården via Bergseng InnPåTunet.

Fokusområde
Den tilstedeværende voksne, lekens betydning og de gode opplevelsene og barns trivsel er fokusområder i Bergseng.

Hovedtema: Dyra, Naturen og Årskalenderen
Uteområdene er store, oversiktlige og barnevennlige. Dyra, gården og skogen vil være barnehagens viktigste engasjements-område. Dyra på gården er høner, kaniner, geiter, minigriser, hester, katter og hunder.

Satsingsområdet: fra jord-til bord-til jord
Vi komposterer, dyrker, steller, høster og lager mat av egne råvarer fra gården. Gården er økologisk drevet. Resterende råvarer skaffes i stor grad tilveie fra lokale bønder på Hadeland som leverer økologiske varer. Barna er daglig med på tilberedelse av varmlunch i barnehagen. Vi benytter mye korn, frukt, grønnsaker og egg som råstoffer i matlagingen.
Måltidene består av frokost kl. 08.30, varmlunch 11.00 og lettmåltid 14.00. Alle måltider tilberedes i barnehagen.

Vil du vite mer om Bergseng bondegårdsbarnehage gå inn på:

bergseng.barnehageside.no og Årsplan 2013-2014.

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
02.09.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Bergseng bondegårdsbarnehage
Brurbakkvegen 34
2760 Brandbu
Tlf: 930 27 704

Eier/styrer i barnehagen 
Mette Tøfte

E-post
bergseng.barnehage@gmail.com

Åpningstid 
Man - fre kl. 6.30 - 17.00

Barnehagens nettside
Bergseng bondegårdsbarnehage