Ida Sagstuen har tatt initiativet til en Facebook-side innenfor spes.ped (innfelt).
Ida Sagstuen har tatt initiativet til en Facebook-side innenfor spes.ped (innfelt).

Deler spesialkompetanse på Facebook

Ida Sagstuen i spes.ped-teamet i kommunen deler metoder, tips og triks med foreldre og barnehageansatte via sin nyoppstartede Facebook-side.

Hun brenner for spesialpedagogikk og elsker å jobbe med barn. Som innflytter og nyansatt syntes Ida Sagstuen at det var på sin plass med et sted der foreldre og de ansatte i barnehagen kan bli minnet på arbeidsmetoder og kan stille spørsmål til spes.ped-teamet. Resultatet ble Facebook-siden «Spes.ped Gran kommune». Siden henvender seg til foreldre til barn i barnehagealder og til barnehageansatte.

- Responsen har vært veldig positiv. Barnehagene sier at «dette er noe vi trenger!», sier Ida om Facebook-siden, som i skrivende stund har 264 følgere.

 

- Nyttig for alle

På siden kan de ansatte i barnehagen plukke opp noen tips om metoder de ikke vanligvis bruker, og foreldre kan få tips om hvordan de kan involvere barna i hverdagen, og hva de kan gjøre for sitt barns utvikling, uavhengig av barnets behov.

- Selv om «spes.ped» er en del av siden navn, så er dette tips for alle barn. Alle har nytte av disse tipsene, sier Sagstuen.

 

- Fest opplevelser til begreper

Hun er utdannet spesialpedagog og har fordypning innenfor språk, lesing og skriving. Som en av totalt fire i Gran kommunes spes.ped-team er hun lidenskapelig opptatt av de voksnes involvering av barna.

- Ta barna med i hverdagen! Snakk med dem! Prøv og presentere to nye begreper for barnet ditt hver dag, og fest opplevelser til begrepene. Det ligger utrolig mye læring i hverdagen hvis man bare bevisst på det, sier Ida.

Det er viktig for henne at foreldre har et sted de kan henvende seg når de lurer på noe, også konkret i hvert enkelttilfelle.

- Det er bare å sende en melding, så kan vi komme med konkrete tips for din situasjon, sier hun.

 

- Bli mer nysgjerrig på hverandre

Sagstuen etterlyser et tettere samarbeid mellom hjem og barnehage, noe hun mener Facebook-siden kan hjelpe til med ved å dele metoder, spill og forslag til lek og litteratur.

- Alle har nytte av et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage. Jobber man på samme måte hjemme og i barnehagen, kan det gi raske og gode resultater for barnet. Begge grupper kan godt bli mer nysgjerrige på hva som skjer på den andre arenaen, sier Sagstuen. 

Publisert
10.06.2015
Sist endret
13.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00