Familiebarnehagen 460x250
Familiebarnehagen 460x250

Barnehageopptaket er klart – tilbud sendes ut nå

Alle barn som har rett til barnehageplass og som har søkt innen fristen, får tilbud. Tilbudene sendes ut i uke 11.

Fristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 gikk ut 1. mars. Da var det kommet inn 225 søknader. Dette er nye barn og barns om søker endring, samt fem barn uten rett til plass.

Alle barn som har rett til barnehageplass i Gran kommune, har fått et tilbud.

- Vi har klart å innfri 1. og 2. ønske til mange søkere, men ca. 35 barn får tilbud om barnehageplass lenger ned på prioriteringslista de har søkt. Ca.10 barn har ikke fått endringsønske oppfylt. Noen har fått tilbud om plass i en annen barnehage enn de har søkt, men med riktig antall dager, sier Hege Flatla, konstituert enhetsleder for barnehage i Gran kommune.

Størst søking har det vært til Fagerlund, Espira Romholt og Trulserudenga barnehager.

Dersom det er søkt om endring i barnehagetilbudet og endringen er blitt innfridd medfører det automatisk tap av eksisterende tilbud.

I uke 11 sendes tilbudene ut til foresatte per papirpost. Svarfristen er satt til 6. april.

- Det vil bli gjennomført et korrigeringsopptak i april etter at alle svarbrev er registrert. Vi håper at flere da kan få et tilbud i samsvar med sine ønsker, sier Flatla.

Kommunale og private barnehager har i samarbeid foretatt opptak for barnehageåret 2018/2019. Opptaket er foretatt i henhold til gjeldende lover, vedtekter og opptakskriterier.

Publisert
14.03.2018
Sist endret
16.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00