Logopedtjenesten


Logoped

Logopedtjenesten i Gran kommune
Logopedtjenesten er et tilbud om logopedisk hjelp til barn og unge i barnehage og grunnskole, gjeldende fra 1. februar 2016. Etter henvisning og kartlegging vurderer Logopedtjenesten behovet for logopedisk hjelp. Vi gir direkte hjelp til barna, eller vi veileder foreldre/barnehage/skole, avhengig av type vanske. Alle barn får sitt undervisningstilbud i barnehagen eller skolen de oppholder seg i. Barn som ikke går i barnehage får sitt tilbud på Gran rådhus. Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Logopedtjenesten gir undervisning/veiledning til barn og elever innenfor følgende vanskeområder:

  • Språklydsvansker
  • Taleflytvansker (stamming)
  • Stemmevansker
  • Leppe-/kjeve-/ganespalte
  • CI (Cochlea implantat)/hørselshemming

Ang. språklydsvansker
Vansker med /r/ og lesping på /s/ er lyder som ofte har sin årsak i motoriske artikulasjonsvansker. For mange norske barn kommer /r/ og /s/ på plass av seg selv innen barnet fyller 7 år, i normal språklydsutvikling. Vansker med /r/ henvises derfor helst først ved 6-7 års alder. Lesping på /s/ henvises etter at nye fortenner oppe og nede i munnen er helt utvokst.

Minoritetsspråklige barn må være kartlagt i norskkunnskaper (begreper, ordforråd, etc.) før de henvises for språklydsvansker.

Rutiner for henvisning
Foresatte kan selv henvise til Logopedtjenesten. Når barnet går i barnehage eller skole, ønsker vi at henvisningen skal være et samarbeid mellom foresatte og barnehage/skole.

Henvisningsskjema finner du på denne nettsiden. Ta gjerne kontakt med Logopedtjenesten hvis du lurer på om et barn bør henvises til logopedisk kartlegging.

Link: Henvisningsskjema til logopedtjenesten 

Ansatt i Logopedtjenesten: Trine Forfod Sønneland, logoped MNLL

Kontaktinformasjon:
trine.forfod.sonneland@gran.kommune.no
Telefon: 61 33 84 00/5 63

Publisert
08.02.2016
Sist endret
08.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00