Solheim barnehage

Beliggenhet
Solheim barnehage ligger i Ålsvegen, mellom Grinakerfeltet og Horgen. Vi har utsikt over Jarenvannet og opp mot Søsterkirkene på Granavollen.

Selve bygningen ble oppført som skolebygning, men ble omgjort til barnehage i 1979. Det betyr at vi har godt over minstenormen når det gjelder plass både inne og ute. Vi har skogen i gangavstand og den er i bruk daglig.


Åpningstid
Barnehagen åpner kl. 06.45 og stenger kl. 17.00.
(Vi stenger 3 uker i fellesferien, samt hele påsken og romjula.)

Avdelingene
I Solheim har vi fire avdelinger og 103 hele plasser over 3 år som er fordelt slik:
En småbarnsavdeling 0-3 år med 9-12 plasser (Maurtua).
To avdelinger 3-6 år med 18-24 plasser i hver (Marihøna og Grashoppa).
En avdeling 2-6 år med 18-24 plasser (Veslefrikk).

Bemanning
Grunnbemanningen er på 1 førskolelærer og 2 fagarbeidere/assistenter per avdeling. I dag har vi ansatt 10 førskolelærere, 11 assistenter,
6 fagarbeidere, 1 lærling, 1 ass. styrer og 1 styrer. I tillegg har vi 3 spes.pedagoger som har ekstra timer.
I tillegg kommer noe ekstra bemanning for barn med spesielle behov.

Fokus på visjon og verdier
Solheim barnehage sin visjon og verdiene våre er grunnlaget for arbeidet vi gjør. Det er dette vi vektlegger i det daglige arbeidet med barn og foreldre.

Visjon: Solheim-barnehagen der sola alltid skinner.
Verdier: Trygghet, lekenhet, engasjement og lærdom.

Fokusområder 2016 - 2019: Lek, barns trivsel og barns medvirkning.

Klubben
Klubben er et tilrettelagt opplegg for de eldste barna, som gjennomføres hver uke. Her møtes de på tvers av avdelingene til skoleforberedende aktiviteter.

Språkgrupper/musikkgrupper/sosiale grupper
Vi har språkgrupper/musikkgrupper/sosiale grupper for barn som trenger ekstra stimulering. Dette foregår i forskjellige smågrupper gjennom hele uka, på tvers av avdelinger.

Her finner du oss:
Solheim barnehage
Nordre Ålsvegen 86
2750 Gran
Tlf. 61 39 21 70
 
Barnehagens hjemmeside: http://www.solheim.barnehageside.no/
E-post: solheim.barnehage@gran.kommune.no
Styrer: Martine Jensen
E-post: Martine.Jensen@gran.kommune.no

Publisert
01.08.2011
Sist endret
31.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Solheim barnehage
Nordre Ålsvegen 86
2750 Gran
Tlf: 61 39 21 70

Styrer i barnehagen
Martine Jensen

E-post
solheim.barnehage@gran.kommune.no 

Åpningstid
Man - fre kl. 6.45 - 17.00

Barnehagens nettside
Solheim barnehage