Marka barnehage

Marka barnehage

Beliggenhet
Marka barnehage ble bygget i 1991. Barnehagen ligger ca. 2 km fra Brandbu sentrum i tilknytning til Marka tomtefelt og Marka helse- og omsorgssenter. Lokalene våre er lyse og godt tilpasset. Vi har gode muligheter for fysisk aktivitet med en fin utelekeplass, ballbinge, grillhytte, lavvoplass og tilgang til "gymsal " på sykehjemmet. I tillegg har vi nytt, oppvarmet skjul for lagring av barnevogner til de som sover.

Åpningstid
Barnehagen åpner kl. 06.45 og stenger kl. 17.00. Vi holder stengt 3 uker i fellesferien, samt påskeuka og romjula.

Avdelinger
Vi har tre avdelinger med aldersinndelte grupper. Her er leker og aktiviteter tilpasset alderstrinnet. Barna har mange jevnaldrende å leke med, og blir godt kjent, da de følger hverandre oppover på de samme avdelingene.

Blåmeisen: 12 plasser for barn 0-3
Rødstrupa: 18 plasser for barn 4-5 år
Grønnfinken: 18 plasser for barn 5-6 år

Bemanning
Grunnbemanning er 1 førskolelærer og 2 fagarbeidere/assistenter pr. avdeling, pluss styrer i 100%. I tillegg kommer noe ekstra bemanning for utvidet gruppe på småbarnsavdelingen, og barn med spesielle behov. Hos oss er vi pr. januar 2015, 4 førskolelærere, 7 fagarbeidere og 1 assistent. Spesialpedagog og logoped jobber her noen timer pr. uke. Kjøkkenassistent to dager pr. uke. I tillegg har vi lærling, renholder og kommunal vaktmestertjeneste.

Pedagogisk arbeid
Visjon: "Alle er med - vi skaper barndommens gyldne sted!"

Fokusområder
Språk - kulturelt mangfold - miljø.

Kjerneverdier
Nærhet - læring - respekt - gode opplevelser.

Men det viktigste er trygghet og tilknytning! Før vi kan leke og gå på turer, tulle og tøyse osv. må vi som personale jobbe for at barna skal bli trygge på oss som voksenpersoner nå dere foreldre ikke er der. Derfor bruker vi god tid på høsten til å bli kjent med og trygge på hverandre. Første måneden har vi ikke møter. Høsten 2014 skal vi også prøve ut ent opplegg med hjemmebesøk før oppstart, (tilbud/frivillig), slik at vi kan møte barnet i trygge omgivelser første gang.

  • Språk er viktig for å få seg venner, å få lov til å være med i leken og bli sosial kompetent. Personalet skal være tilstedværende og språklig bevisste i lek og hverdagsaktiviteter. Vi deler barna en del inn i smågrupper, både samlingstunder og i aktiviteter. For de som trenger litt ekstra hjelp med språket, har vi opplegg for det.
  • I mange år har Marka barnehage hatt et stort flerspråklig og flerkulturelt miljø blant både barn, foreldre og ansatte. Det gir oss alle en større forståelse for hverandre og det beriker leken. Vi lærer stadig nye ting om hverandres kulturer og det øker forståelsen og toleransen hos oss alle. Det språklige og kulturelle mangfoldet i barnehagen vår er berikende, en styrke for oss og en god ballast når man skal videre ut i et etter hvert  multikulturelt Norge.
  • Vi er opptatt av sunt kosthold og miljø. Barna får servert tre sunne måltider om dagen, en del av maten er økologisk. To ganger i uka serveres varm mat.
  • Vi ble miljøfyrtårn i 2011 og er bevisste på søppelsortering, gjenbruk, bruk av energi og transport. Vi har årshjul i miljøarbeid og har dete som tema med barna flere ganger i året.
  • Barnehagen er godt utrustet for aktiviteter og lek både inne og ute. Lavvoplassen og grillhytta brukes jevnlig til turer. Her er det gode muligheter til utforskning og rollelek. I tillegg disponere vi Storstua på sykehjemmet til fysiske aktivitet i vinterhalvåret. Vi bruker nærmiljøet og er mye ute! Vi har nå også tilgang til Marka vel sin nye ballbinge - her skal vi leke mye med ball.

For mer informasjon kan du ta kontakt med styrer Gudrun Skiaker på tlf. 61 39 21 80/ 95 26 82 84 eller på e-post: marka.barnehage@gran.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
09.01.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Marka barnehage
Markatun 1
2760 Brandbu
Tlf: 61 39 21 80 / 952 68 284

Styrer i barnehagen 
Gudrun Skiaker
gudrun.skiaker@gran.kommune.no

E-post
marka.barnehage@gran.kommune.no

Åpningstid
Man - fre kl. 6.45 - 17.00