Leikvoll barnehage

Leikvoll barnehage

Beliggenhet
Leikvoll barnehage ligger like ved Sølvsberget som er et mye brukt turområde. Dette er midt mellom Gran, Brandbu og Grymyr. Mange av barna som går her, hører til Grymyr og Sanne  skolekrets og noen fra Fredheim. Nærområdet er svært landlig og idyllisk, med lite trafikk og har en variert natur som innbyr til aktiv bruk. Leikvoll barnehage er kommunal.

Åpningstid
Barnehagen er åpen fra kl. 07.00-16.30.

Antall plasser
Leikvoll er en liten og oversiktlig barnehage med 36 plassenheter, som brukes av  ca 30 barn.  

Bemanning
1 styrer, 2 ped.ledere, 1 barnehagelærer, 3 fagarbeidere og 2 assistenter. I tillegg har vi lærling, renholder og kommunal vaktmestertjeneste.

Kjerneverdiene beskrives med følgende
Vi forplikter oss til å være en trygg plattform for barna der raushet, respekt og samarbeid preger alt arbeid med barna, foreldre og personalet imellom.

Det vi fokuserer på er: 
Lek, språk, sosial læring, filosofi, kreativitet, uteliv, spenning og glede.   

Fokusområde: Ett hus - en gjeng

Leikvoll barnehage holder til i en nedlagt gammel skole med 2 etasjer. Avdeling Oppistua har bare barn over 3 år, ca 20 stk, mens Neristua har flest barn under 3 år, ca 10 stk.

Det er viktig for oss å framstå som - ett hus, en gjeng - og å være så lite isolerte avdelinger som mulig. Vi har mye "på-tvers"- arbeid der små og store fra begge avdelinger møtes til tilrettelagte aktiviteter, lek og turer/uteliv. Det er viktig å fokusere på at vi er en liten og trygg barnehage, der barna kjenner alle barn og voksne på huset. Personalet brukes i stor grad på begge avdelinger og rullerer fast med visse mellomrom.

Publisert
01.08.2011
Sist endret
18.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Leikvoll barnehage
Skirstadgutua 11
2750 Gran
Tlf: 61 39 21 90

Styrer i barnehagen
Anne Marit Bergsund

E-post
leikvoll.barnehage@gran.kommune.no

Åpningstid
Man - fre kl. 7.00 - 16.30