Gran kommunale familiebarnehage

Familiebarnehagen 460x250Logo for Gran kommunale familiebarnehage

Gran kommunale familiebarnehage består i 2017/2018 av 3 hjem og 1 uteavdeling. Barnehagen har avdelinger som ligger på Jaren og Brandbu. To av hjemmene har 4 barn hver i alderen 0-4 år og en avdeling har 8 barn 0-4 år. Vesleskogen har 18 barn i alderen 3–6 år. 

Familiebarnehagen har 30 års jubileum i år!

Bemanning
Vi har et bredt faglig miljø. Personalet består i dette året av 2 assistenter, 4 fagarbeidere og 3 barnehagelærere/pedagogiske ledere. Personalt arbeider i eget hjem eller i Vesleskogen/utedavdelingen. Hjemmene samarbeider minst en dag hver uke med veiledning av barnehagelærer. I avdelingene vil de minste barna møte samme assistent både morgen og ettermiddag. Dette innebærer trygghet.

Lek og daglige gjøremål
I alle avdelinger er leken høyt prioritert. Alle er mye ute, da vi har et sterkt fokus på natur og kultur i vår barnehage. Årets tema er vennskap. Vi arbeider aktivt med undertemaer hver måned, og i tilknytning til dem bruker vi sanger, rim og regler. De fleste hjemmene har dyr, noe som skal være en berikelse av tilbudet. Rutiner og dagsrytme ligner mye på vanlige barnehagers, men vi har enda større mulighet for fleksibilitet på grunn av størrelsen. Samarbeid hjem/barnehage er tett og nært på grunn av antall barn per enhet. 

Litt om uteavdelingen, 3-6 år
Vi har en flott uteavdeling, Vesleskogen, som vektlegger friluftsliv og fysisk aktivitet. Her har vi grillhytte og lavvo. Denne avdelingen er av og til samlingspunkt for hele barnehagen, for eksempel når vi har påsketreff, sommertreff eller andre fellesarrangement. Vesleskogen holder til i Rognstadvegen 36 på Jaren, der vi også har basen vår.

Bilder av avdelingene i Gran kommunale familiebarnehage.

 

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
29.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommunale familiebarnehage
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00 /61 33 85 59 /
980 72 624

Styrer i barnehagen 
Grethe Skoglund
Kontor på Gran rådhus

E-post
grethe.skoglund@gran.kommune.no

Åpningstid 
Hjemmene:  man-fre kl. 7.30-16.00
Uteavdeling: man-fre kl. 7.15-16.15

Barnehagens hjemmeside