Gran kommunale familiebarnehage

Familiebarnehagen 460x250Logo for Gran kommunale familiebarnehageGran kommunale familiebarnehage består av 5 hjem og 1 uteavdeling. Barnehagen har avdelinger som ligger på Jaren og Brandbu. I 2016/17 har alle hjemmene fire barn hver i alderen 0–4 år og uteavdelingen har tolv barn i alderen 3–6 år. 

 

Bemanning
Vi har et bredt faglig miljø. Personalet består i 2016/17 av 3 assistenter, 5 fagarbeidere, 1 læring og 3 barnehagelærere/pedagogiske ledere. Personalt arbeider i eget hjem eller i Vesleskogen/utedavdelingen. To og to hjem samarbeider minst en dag hver uke med veiledning av førskolelærer. I avdelingene vil de minste barna møte samme assistent både morgen og ettermiddag. Dette innebærer trygghet.

Lek og daglige gjøremål
I alle avdelinger er leken høyt prioritert. Alle er mye ute, da vi har et sterkt fokus på natur og kultur i vår barnehage. Vi arbeider aktivt med temaer hver måned, og i tilknytning til det aktuelle temaet bruker vi sanger, rim og regler. De fleste hjemmene har dyr, noe som skal være en berikelse av tilbudet. Rutiner og dagsrytme ligner mye på vanlige barnehagers, men vi har enda større mulighet for fleksibilitet på grunn av størrelsen. Samarbeid hjem/barnehage er tett og nært på grunn av antall barn per enhet. 

Litt om uteavdelingen, 3-6 år
Vi har en flott uteavdeling, Vesleskogen,  som vektlegger friluftsliv og fysisk aktivitet. Her har vi grillhytte og lavvo. Denne avdelingen er av og til samlingspunkt for hele barnehagen, for eksempel når vi har påsketreff, sommertreff eller andre fellesarrangement.Vesleskogen holder til i Rognstadvegen 36 på Jaren.

Bilder av avdelingene i Gran kommunale familiebarnehage.

 

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
12.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommunale familiebarnehage
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00 /61 33 85 59 /
934 48 073

Styrer i barnehagen 
Hege Flatla
Kontor på Gran rådhus

E-post
hege.flatla@gran.kommune.no

Åpningstid 
Hjemmene:  man-fre kl. 7.30-16.00
Uteavdeling: man-fre kl. 7.15-16.15