Fagerlund barnehage

Fagerlund barnehage oktober 2016

Velkommen til Fagerlund barnehage!

Fagerlund barnehage er en ny, kommunal barnehage som startet opp med drift fra 15. august 2016. To småbarnsavdelinger og en stor avdeling stod da ferdig til bruk med plass til 48 barn (72 enheter).

Fagerlund er bygd for opptil 120 enheter og fra barnehageåret 2017/2018 vil barnehagen kunne gi tilbud til ca. 95 barn fordelt på 5 avdelinger.

Fagerlund barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Jaren, med stort uteområde med nærhet til skog og friluftsområder. Det er utallige muligheter for turopplevelser for både små og store og området innbyr til fysisk aktivitet både sommer, høst, vinter og vår.

I umiddelbar nærhet har vi Andfossen, Vigga, Folkemuseet, Fagertun sykehjem, Folkvang, Røysumtunet og Røysum barnehage, som vi ønsker å knytte nærmere samarbeid med. Vi ønsker også et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner i nærmiljøet.

Fagerlund barnehage består av 5 avdelinger:
Avdeling Tellus med barn fra 1-3 år
Tlf. 61 39 20 73/409 15 938

Avdeling Venus med barn fra 1-3 år
Tlf. 61 39 20 74/409 15 938

Avdeling Jupiter med barn fra 3-6 år
T
lf. 61 39 20 75/941 63 464

Avdeling Neptun med barn fra 3-6 år


Avdeling Saturn med barn fra 1-6

Barnehagens åpningstid er fra kl. 6.45 - 17.00.

Barnehagen er stengt jul- og påskeuka samt ukene 28, 29 og 30 i juli måned. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. 

Publisert
13.01.2016
Sist endret
22.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Fagerlund barnehage
Røysumslinna 2
2770 Jaren
Tlf: 61 39 20 70

Styrer i barnehagen
Torill E. Myhrstuen
Tlf: 917 23 101 

E-post
torill.myhrstuen@gran.kommune.no 

Åpningstid
Man - fre kl. 6.45 - 17.00 

Barnehagens hjemmeside
Fagerlund barnehage