Bjørklund barnehage

Bjørklund barnehage

Visjonen vår  - "Små føtter, store opplevelser".

Beliggenhet
Bjørklund barnehage ligger plassert på Bjørklund skole, ca. 5 km nord for Brandbu, rett nedenfor Bleiken stasjon og Brandbukampen. Som nærmeste naboer har vi store jorder og skogen, med flotte utemuligheter.

Åpningstid
Barnehagen er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30.

Antall plasser
I Bjørklund er det en avdeling med plass til 24 barn i alderen 0 - 5 år.
Vi har en uteplass med lavvo i skogen i nærheten av barnehagen. Her er vi mye på tur, men vi er også flittige turgåere ellers i nærområdet.

Visjonen for barnehagen
Små føtter, store opplevelser.

Hvilke verdier består vår visjon av?
- Trygghet, lekenhet, humor og raushet.
- Trygge, glade og kunnskapsrike barn!

Som foreldre skal dere oppleve trygghet for at deres barn får omsorg, og at de blir tatt godt vare på i Bjørklund barnehage. Barna skal få være i et miljø der vi er inkluderende, og der humor har en sentral plass. Dere skal oppleve at vi er endringsvillige ved at dere skal ha mulighet til å påvirke deres barns hverdag.

Dette er en visjon som forplikter, og som vi vil strekke oss mot. Visjonen vår skal fungere som en rød tråd for vårt pedagogiske arbeid i barnehagen. Den skal være noe vi kan vurdere å evaluere arbeidet vårt opp mot, noe vi kan ta beslutninger på grunnlag av, og den skal være en motiverende faktor.

Vårt mål er å gi barna opplevelser som gir næring til lek, som hjelper barna å erfare at de er verdifulle og viktige for felllesskapet. Vi ønsker å gi barna opplevelser som fremmer lærelyst og utvikling, som bevisstgjør barna at deres valg og handlinger påvirker situasjonen både for dem selv og for andre.

For å gi disse "små føtter" gode opplevelser kreves engasjerte voksne som ser barna som kompetente mennesker og som lar seg påvirke av barnas interesser og er lydhøre ovenfor barnas behov.

Visjonen rommer alt det vi ønsker Bjørklund barnehage skal være, et sted hvor barna er trygge, hvor de kan leke, utforske, skape vennskap, påvirke hverandre og miljøet, å gi og ta omsorg.

Verdier:

  • Trygghet
  • Lekenhet
  • Humor
  • Raushet

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
01.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Bjørklund barnehage
Bleikenvegen 75
2760 Brandbu
Tlf. avd.: 613 92 068
Tlf. tur:   409 16 918 

Styrer i barnehagen
Nina Rognlid
E-post
nina.rognlid@gran.kommune.no

E-post
bjorklund.barnehage@gran.kommune.no

Åpningstid
Man - fre kl. 7.00 - 16.30