Bjoneroa barnehage

Bilde fra Bjoneroa barnehage. Ungene har funnet en frosk.

Bjoneroa barnehagen er en kommunal en-avdelings barnehage i Gran kommune på Hadeland. 

Vi har flott beliggenhet på vestsiden av Randsfjorden, og er kommunens eneste tilbud på denne siden av fjorden. Bjoneroa er ei lita bygd med vakre omgivelser, som gir store muligheter for store og små for gode opplevelser i skog og mark. Barna hos oss er i aldern 0 til 5 år, og vi har åpent mandag til og med fredag fra 7.00 - 16.30. Vi har feriestengt fire uker på sommeren (juli) samt i romjula og hele påsken.

Vi legger stor vekt på arbeid med nærmiljøet hos oss, og med Stilla Elvepark, skolen, eldresenteret, kirken, ferje, næringsvirksomheter og fotballbane i umiddelbar nærhet, gir det oss unike muligheter til å bli godt kjent med- og lære om bygda vår. Vi har også opparbeidet oss en flott plass i skogen med lavvo og bålplass hvor barna tilbringer mye tid.

Vår visjon
"Et godt sted å være for å leike og å lære"

Denne visjon ønsker vi skal symbolisere en trygg og god barnehage, hvor barna møter omsorgsfulle voksne som er tilstede for dem. Vi ønsker at barn og foreldre skal oppleve barnehagen som et sted hvor barna kan leke, utforske og ha gode opplevelser sammen med andre barn og voksne. Den skal være en arena for læring og tilegnelse av kunnskap ut fra alder og eget ståsted. De skal bli møtt med engasjerte voksne som "ser" barna og ønsker å være gode rollemodeller for dem. De voksne skal hjelpe barna i å utvikle seg selv og i samspill med andre.

Våre verdier er:
Trygghet, annerkjennelse, medbestemmelse, glede og humor, empati. Dette er verdier vi ønsker skal prege barn og voksnes hverdag i barnehagen.

For mer informasjon, send gjerne en mail til styrer.
nina.rognlid@gran.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Publisert
01.08.2011
Sist endret
02.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Bjoneroa barnehage
Skolevegen 8
3522 Bjoneroa
Telefon:
Kontor: 61 39 21 60 / 400 69 356
Avdeling: 61 39 21 61

Styrer i barnehagen
Nina Rognlid

E-post
nina.rognlid@gran.kommune.no

Åpningstid
Man - fre kl. 7.00 - 16.30