Betalingssatser

Fra 1. januar 2018 er maksimalprisen for foreldrebetaling fastsatt til kr 2 910 per måned.

Satser for deltidsplasser i kommunale barnehager er:

4 dager kr 2 620

3 dager kr 2 330

2 dager kr 1 745

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to og 50% søskenmoderasjon til barn nummer tre og øvrige.

Det betales for 11 måneder i året.

Satsen for kjøp av dagplass er kr 230 per dag.

Matpenger

Matpenger er en del av foreldrebetalingen og har følgende satser per måned:

5 dager kr 375

4 dager kr 300 

3 dager kr 225

2 dager kr 150

Publisert
02.01.2018
Sist endret
02.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00