Barnehagene i Gran

Gran kommune har 16 barnehager, 7 kommunale og 9 private. Barnehagene er ulike både med hensyn til størrelse og pedagogisk profil, og ligger geografisk spredt rundt i kommunen. 

Gran kommunen praktiserer samordnet opptak. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men kommunen driver løpende opptak gjennom året.

Du finner mer informasjon om barnehagene i menyen til venstre.

Kommunen tilbyr kompetanseutvikling og veiledning for personalet i barnehagene.

Enhetsleder barnehage:  Hege Flatla Telefon: 61 33 85 55.


Nyheter fra barnehage

Publisert
27.06.2011
Sist endret
18.04.2018
Publisert av
Gran kommune