Tjenester

Dette er Gran kommunes tjenester til deg

Andre tjenester

AdministrasjonFlyktningtjenesten,
NæringsutviklingOverformynderi
Skatteoppkrever

Barn og Familie

BarnehageKommunale barnehager, Private barnehager, Barnevern, Familieråd, Familievern, Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Inntaksteamet, Jordmortjenesten, PP-tjenesten

Bygge og bo

Arealplansaker, ReguleringsplanerByggesaksbehandling, Byggeregler, Ferdigstilling, Møt en saksbehandler, Oppmåling, Renovasjon, Snøbrøyting, Flytte til Gran?, Feiing og tilsyn, Brannvern hjemme, Eiendomsskatt, Lån og tilskudd

Helse og omsorg

Ergo- og fysioterapi, Tekniske hjelpemidler, Frisklivssentralen, Helse- og omsorgssenter, Helsestasjon, Helsestasjon for ungdomSkolehelsetjenesten, Utenlandsvaksiner, Hjemmetjenesten og Bjoneroa eldresenter Legetjeneste, Psykisk helsetjeneste, Sosialtjenester Nav, Tildelingsenheten, Tilrettelagte tjenester,  

 

Kultur og frivillighet

Gran bibliotek, Brandbu kinoHadeland kulturskole, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Film- og videokonsesjon, Kultursalen, Kultur og fritidstilbud, Kulturkontoret for Lunner og Gran, Kulturminner og kulturmiljøer, Lokaler, anlegg og utstyr, Tilskuddsordninger, Turkart for Hadeland, Fritid for Alle

 

Landbruk

Landbruk, Veterinærvakt, Jordbruk, Skogbruk, Viltforvaltning, Fiskeforvaltning, Bygdeutvikling, Naturmangfold, Prosjekter og planer, Møte- og kurskalender, Tilskudd

Skole og utdanning

Grunnskole, Skolerute, Skoletannlege, Lærlingordningen, PP-tjenesten, Skolefritidsordning, Skolehelsetjenesten, Voksenopplæring

Tekniske tjenester

Brann og redning, Forebyggende brannvern, Feiing og boligtilsyn, Kommunale veger, Renovasjon, Septiktømming, Vann og avløp, Grøntområder, Snøbrøyting

 

Personvernerklæring
Denne erklæringen skal gi informasjon om hvordan Gran kommune behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter de registrerte har. Personvernerklæringen skal gi tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Gran kommune.

Publisert
10.08.2011
Sist endret
11.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00