Tilskudd til kulturlandskapstiltak

Svar:

Tilskuddsordning for tiltak i landbrukets kulturlandskap og tiltak mot landbruksforurensning (SMIL- midler) har søknadsfrist 15. februar. 

For mer informasjon om ordningen, se tjenestebeskrivelsen om SMIL-ordningen. Her finner du også retningslinjer for prioritering av midlene (lokal forskrift). 

Eller les mer om ordningen hos Fylkesmannen i Oppland eller Landbruksdirektoratet.

Kontaktperson: Jens Olerud tlf. 61 33 84 33

Publisert
14.10.2011
Sist endret
05.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00