Tidligpensjon (TP) for bønder

 Svar:

Bruker må ha fylt 62 år og må ha drevet landbrukseiendommen i 15 år. Gjennomsnittelig næringsinntekt må minst ha vært kr 90 000,- i referanseperioden. Landbrukseiendommen må være overdratt og tinglyst på ny eier før tidligpensjon kan innvilges. TP bortfaller ved 67 år.

TP utgjør kr 100.000,- pr år for enbrukerpensjon, og kr 160.000 ved tobrukerpensjon. Lønnsinntekt i tillegg til TP kan være inntil kr 175.000,- Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbrukskontoret.

Kontaktperson: Øyulf Guttormsen tlf. 61 33 84 31.

Søknadsskjema
Detaljerte regler for ordningen
 

Publisert
14.10.2011
Sist endret
07.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00