Skogfond - praktisk bruk av ordningen

Svar:

Skogfond el. tidligere skogavgift kan bl.a. brukes på følgende tiltak:

  • Skogkultur
  • Miljø og spesielle kulturlandskapstiltak
  • Nybygging-/opprusting- og vedlikehold av skogsbilveger 
  • Skogbruksplanlegging m/miljøregistrering
  • Forsikring av skog
  • Kompetansetiltak
  • Grensegang 
  • Investering i biovarmeleveranseanlegg 

Registreringskjema for eget arbeid finner du  her.

Faktura og registreringsskjema med underskrift sendes landbrukskontoret innen 20.nov.

På Fylkesmannens sider finner du mer informasjon.

Eller du kan lese mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet

Publisert
14.10.2011
Sist endret
01.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00