Skal jeg fylle ut eget søknadsskjema for tilskudd til skogkultur?

Svar:
Nei, men når du har gjort arbeid i skogen, kan du fylle ut registreringsskjema for skogfond og sende det til landbrukskontoret. Når arbeidet blir registrert på skogfondkontoen din, vil den bli godskrevet tilskudd.

Tilsvarende vil det være når du sender regning fra Viken skog, for betaling fra skogfond-kontoen din. 

Publisert
14.10.2011
Sist endret
01.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00