Odelsloven, spørsmål om odelsrett

Svar:

Odelsrett er knyttet opp mot odelseiendom. Hovedregel er at en eiendom må bestå av mer enn 25 dekar dyrket og/eller overflatedyrket mark for at den skal være en odelseiendom.

Odelsretten går i rett opp eller nedstigende linje fra eier og eiers ektefelle. Personer hvis foreldre, besteforeldre eller søsken til foreldre har eid odelseiendommen, har odelsrett.

Hovedregelen er at eldre søsken med sine linjer, går foran yngre søsken, i odelsrekkefølgen.

Kontaktperson: Gudbrand Johannessen.

Odelsloven

Publisert
14.10.2011
Sist endret
07.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00