Når skal innrapportering av tilskuddsberettigede skogkulturtiltak foregå?

Svar:

Landbrukskontoret må ha melding innen 1. oktober om skogkulturarbeid du har gjort eller har tenkt å gjøre, for at du skal være sikker på å få tilskudd inneværende år.

For at beløpet skal utbetales inneværende år må rapport eller regning for utført arbeid innleveres innen 20. november.
 

Publisert
14.10.2011
Sist endret
14.10.2011
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00