Miljøplan - trenger jeg det?

Svar:

Kravet til miljøplan falt bort 1. januar 2015, og er ikke lenger noen forutsetning for å oppnå fullt produksjonstilskudd. Kavet til gjødslingsplan og sprøytejournal er imidlertid videreført i ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd jordbruket. Foretak som etter forskriftene skal ha gjødslingsplan og sprøytejournal, men mangler dette, vil få tilskuddet avkortet.

Foretak som i tillegg til produksjonstilskudd søker om regionalt miljøtilskudd må ha plantevernjournal. Plantevernjournal er noe mer omfattende enn bare sprøytejournal.

Les mer om dette under "Plantevernjournal - hvem trenger det?"

Publisert
14.10.2011
Sist endret
07.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00