Konsesjon ved kjøp av fast eiendom

Svar:

For kjøp av bebygd eiendom med totalareal på mer enn 100 da, eller mer enn 25 da dyrket mark, må det søkes konsesjon. Det er ikke nødvendig med konsesjon der kjøper er i nær slekt med selger, eller kjøper er odelsberettiget til eiendommen. Søknad om konsesjon på eget skjema, sendes den kommune der eiendommen ligger.

For behandling av søknad om konsesjon kreves et gebyr på 5000 kr.

Mer informasjon om tema

Publisert
14.10.2011
Sist endret
19.06.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00