Jeg skal utbedre eller forlenge traktorvegen min, hva gjør jeg da?

Svar:

Hvis du skal flytte stubber og steiner for å slette terrenget, kan du gjøre dette uten noe mer avklaring. Tilsvarende med hjulspor.

Skal du gjøre et terrenginngrep, må du kontakte Landbrukskontoret for å avklare om arbeidet er søknadspliktig. Vil du ha skattefordel ved bruk av skogfond, må tiltaket meldes til kommunen på forhånd.
 

Publisert
14.10.2011
Sist endret
28.02.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00