Jeg skal hogge tømmer, hvordan skal jeg gå fram?

Svar:
Det er i dag flere tømmerkjøpere på Hadeland. Kontaktinformasjon til disse, samt mer informasjon om hogst, tømmersalg og bestilling av planter finner du på Landbrukskontoret sine hjemmesider.

Publisert
14.10.2011
Sist endret
01.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00