Hvilke tiltak kan jeg få tilskudd til i skogbruket?

Svar:

Du kan få nærings- og miljøtilskudd i skogbruket til alle skogkulturtiltak bortsett fra nyplanting av skog. Miljøtiltak i områder som er lagt ut som biologisk viktig område (BVO) i skogbruksplanen kan også være tilskuddsberettiget.

Det er også statstilskudd til bygging og opprusting av skogsbilveger for tømmerbil, men ikke til traktorveger.

Publisert
14.10.2011
Sist endret
28.02.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00