Arealplaner

Har du spørsmål om reguleringsplaner og om din eiendom ligger innenfor en reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel? Gå inn på Gran kommunes webkart - arealplaner. Du kan søke opp eiendommen din ved å skrive inn adresse eller gnr.bnr.

Publisert
12.12.2011
Sist endret
12.12.2011
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00