Arealplaner

Har du spørsmål om reguleringsplaner og om din eiendom ligger innenfor en reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel? Gå inn på Gran kommunes webkart - arealplaner. Du kan søke opp eiendommen din ved å skrive inn adresse eller gnr.bnr.

Publisert
12.12.2011
Sist endret
12.12.2011
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00