Om webinnsyn

Webinnsyn er en avansert, men brukervennlig kartløsning med daglig oppdaterte data og mange nyttige funksjoner. Her er det gode søkemuligheter, du kan gjøre utvalg på data, skrive ut, måle avstander og tegne på kartet.

Her finner du kommunens egne data daglig oppdatert:

 • Matrikkeldata (eiendomsgrenser, adresser, tiltak og bygninger) med kobling til matrikkelen
 • Plandata med bestemmelser og kobling til PlanDialog
 • Vann og avløp
 • Markslag (AR5)
 • Vegsituasjon og vegnett
 • Administrative kretser (skole, valg, omsorg, m.m.)

Slik kommer du enkelt i gang

 • For å finne fram til ønsket område i kartet, kan en enten søke eller "rulle inn" med musehjulet, dobbeltklikke i kartet eller bruke +/- taster.
 • I søkefeltet søker en på eindomsnummer (skriv inn gnr./bnr.(/fnr.): 1/12(/1)), adresse, bygningsnummer, stedsnavn, plannavn/plan-id, navn på skole eller barnehage, m.m.
 • For å få fram informasjon i kartet, er det bare å peke på ønsket objekt/område.
 • I vinduet som viser informasjon ligger det koblinger til andre tjenester som planinfo, plandialog og matrikkelinf.
 • Her kan du skrive ut kart i ulike målestokker. Det ligger en knapp for avansert utskrift, for blant annet å få med rutenett og målestokk.
 • Det er mulig å legge på egne påtegninger.
 • Det er  også en egen hjelp-funksjon i programmet.

NB!  GISLINE WebInnsyn, levert av Norkart bruker Microsoft Silverlight plug in, som må installers på PC-en. Google chrom støtter ikke lenger Silverlight, derfor vil ikke webinnsyn kunne kjøres i Google chrome. Vi anbefaler derfor nettleserne Internett Explorer eller Firefox. 

Publisert
10.08.2016
Sist endret
16.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00