Om plandialog

Veiledning til bruk av PlanDialog

PlanDialg og er en kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner  Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.

Digital plandialog - brukermedvirkning:

  • En side som gir deg mulighet for innsyn og medvirkning i plansaker
  • Planer og plandokumenter samlet på samme sted
  • En tidslinje som viser status i planprosessen for planer under arbeid. 
  • Mulighet for å sende inn høringsuttalelser direkte fra siden.

Hvordan finner jeg aktuell plan?:

  • Er planen du er interessert i ute på offentlig ettersyn eller nylig kunngjort, vil du finne en artikkel om den aktuelle planen på siden "Pågående høringer". I artikkelen finnes en link som tar deg direkte til aktuell plan i PlanDialogen.
  • Du kan også søke etter aktuell plan direkte i PlanDialogen via søkefeltet. Skriv inn deler av plannavn, planid, gatenavn, gnr/bnr eller stedsnavn.  
  • Eller du kan navigere deg rundt i kartet for å se planene
  • Klikk i kartet, innenfor plangrensa for å få opp informasjon om planen.
  • Hjelp til bruk av løsningen får du ved å trykke på "hjelp Hjelp" nederst til venstre i PlanDialogen.

For mer informasjon om kommunens planarbeid, gå til kommunene hjemmeside om Arealplaner

Publisert
10.08.2016
Sist endret
14.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00