Om kjøp av vektor kart

Veiledning for bestilling av vektorkart

Du må være bruker/kunde hos Infoland (Amita AS) for å benytte denne løsningen
Gjennom denne kartløsningen kan du kjøpe digitale kartdata, levert som sosi- dwg eller dxf-filer. Du kan velge mellom produktene grunnkart og plandata. Aktuelt område velger du ved å angi rektangel eller polygon.

Nederst til venstre på siden finner du informasjon om kartbestilling ved å velge HJELP-knappen.

Produktet basiskart 

Produktets navn:

Basiskart som vektordata

Tilgjengelige format:

SOSI, DXF, DWG

Datum:

Alle data leveres i horisontaldatum Euref89 sone32 og vertikaldatum NN2000

Tilgjengelige datasett:

Eiendomsgrenser,Bygninger, Byggtekniske anlegg, Vann, Adresser, Ledning EL, Høydekurver, Tekst, Jernbane, Tiltak, Veg.

 

SOSI er det offisielle utvekslingsformatet for digitale kartdata. Dette formatet tar vare på alle dataenes egenskaper, i motsetning til DXF. Det anbefales derfor at kartdata som skal leveres videre på digital form lastes ned som sosi. 

Produktet plandata

Produktets navn:

Plandata

Tilgjengelige format:

SOSI, DXF

Datum:

Alle data leveres i horisontaldatum Euref89 sone32.

Tilgjengelige datasett:

Reguleringsplaner (område- og detaljregulering, kommuneplan)

 

Produktet inneholder reguleringsplaner og kommuneplaner. Plangrense for igangsatt planarbeid vises også. Kommunen kan ikke garantere at de digitale dataene er komplette og uten feil. I områder med rasterplaner leveres plangrense/område. Kunden har rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Plandata kan fritt brukes i forbindelse med private planforslag eller planer som er under arbeid.

SOSI er anbefalt utvekslingsformat for digitale kartdata. Plandata som leveres til planbehandling etter Plan- og bygningsloven, og som videre skal leveres på digital form (for eksempel tilbake til kommunen), må lastes ned (og leveres videre) på SOSI-format.

Publisert
10.08.2016
Sist endret
14.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00