Kartutsnitt Gran kommune
Kartutsnitt Gran kommune

Kartportal

Her finner du kartløsningene som tilbys av Gran kommune.

Kommunekart

Kommunekartet er kommunens kartdata på 
alle plattformer som PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett.
Kartet finnes også som egen gratis app. (Appstore eller GooglePlay)

Om Kommunekart 

 
Webinnsyn Kartløsning med daglig oppdaterte eiendomsgrenser, bygg og arealplaner m.m. Inneholder mer detaljerte opplysninger enn Kommunekart.

Om Webinnsyn 
   
PlanDialog Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner, Plandokumenter for 
vedtatte planer, samt innsyn i alle dokumenter for planer under
arbeid med enkel mulighet for medvirkning i planprosesser.

Om PlanDialog 
 
Kartbestilling

Kartløsning for bestilling av vektordata for grunnkart og plandata. 
Levers på sosi, dxf.  

Om kartbestilling 
   
Publisert
10.08.2016
Sist endret
20.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00