Opplæring

Opplæring - samlinger

Del 1 Oppstart og informasjonssmøte - onsdag 15. mars 2017

  • Gran rådhus, møterom Granavollen, 15. mars 2017  kl. 17.30-19.00.
  • Samlingen er for ledere og nestledere i stemmestyrene.

Del 2 Fellessamling med opplæring - onsdag 31. mai 2017

  • Gran rådhus, møterom Granavollen, 31. mai kl. 17.30-19.30
  • Samlingen er for alle stemmestyrene og valgfunksjonærene.

Del 3 Materiellutlevering og siste gjennomgang før valget - onsdag 6. september 2017

  • Gran rådhus, møterom Granavollen, 6. september 2017 kl. 17.30-20.00
  • Samlingen er for stemmestyrene og varamedlemmene til stemmestyrene.
Publisert
08.03.2017
Sist endret
30.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00