Stemmestyreperm

Kap 0 Innhold

Kap 2 Stemmestyret og funksjonærene

Kap 3 Rigging og flyten i valglokalet

Kap 4 Utstyrsliste 

Kap 5 Manntall - elektronisk avkryssing

Kap 6 Særskilt omslag - behandling av avvik

Kap 7 Stemmestyret møtebok og urnetelling

Kap 8 Oppbevaring, transport og overlevering

Kap 9 Velgere med behov for særskilt bistand

Kap 10 Godtgjørelsesskjema og reiseregning

Kap 11 Valgloven, valgforskriften og  valghåndboka

Publisert
09.09.2015
Sist endret
07.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00