Stemmestyreperm

Kap 0 Innhold

Kap 1 Praktisk informasjon

Kap 2 Stemmestyret og funksjonærene

Kap 3 Rigging og flyten i valglokalet

Kap 4 Utstyrsliste og avkrysningsmanntall

Kap 5 Særskilt omslag - behandling av avvik

Kap 6 Stemmestyret møtebok og urnetelling

Kap 7 Oppbevaring, transport og overlevering

Kap 8 Velgere med behov for særskilt bistand

Kap 9 Godgjørelsesskjema og reiseregning

Kap 10 Valgloven, valgforskriften og  valghåndboka

Publisert
09.09.2015
Sist endret
30.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00