Valgstyret

Valgstyret har det overordnede ansvaret for formell og praktisk tilrettelegging og gjennomføring av valgene. I Gran kommune består valgstyret av formannskapets medlemmer, og ordfører er leder for utvalget.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
11.02.2016
Publisert av
Gran kommune