Regionrådet

Regionrådet for Hadeland er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner.

Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver kommune, hvor ordføreren er én av representantene.

I denne valgperioden er disse politikerne valgt inn fra Gran:
Ordfører Knut Lehre (Ap)
Anne Marte Skari (Sp)
Rune Meier (H)

Formål

  • Arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.
  • Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen.
  • Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.
  • Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for enkeltprosjekter.

Les mer på Regionrådet for Hadelands hjemmeside.

Publisert
19.08.2011
Sist endret
11.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00