Mandat for råd for funksjonshemmede


Rådet for funksjonshemmede skal:

  • arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes deltaking og likestilling i samfunnet
  • medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet og mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til kommunale tjenester og nødvendig informasjon for at de skal fungere best mulig
  • arbeide for at Gran kommune skal bli universelt utformet slik at Gran blir en kommune for alle
  • holdes løpende orientert om kommunale saker som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og som er under planlegging og/eller arbeid.  
Publisert
03.02.2014
Sist endret
03.02.2014
Publisert av
Gran kommune