Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonhemmede har seks medlemmer. Fire medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner, og to medlemmer oppnevnes av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Rådet kan ta opp saker til behandling på eget initiativ, og komme med forslag som kan bedre funksjonshemmedes livsvilkår. Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

 

Mer om råd for funksjonshemmede

 

Publisert
23.04.2015
Sist endret
19.04.2016
Publisert av
Gran kommune