Planutvalget

Planutvalget består av ni medlemmer med varamedlemmer, som velges fra og av kommunestyret.

Planutvalget behandler saker etter plan- og bygningsloven, som for eksempel reguleringsplaner og byggesaker. Utvalget kan gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen, reguleringsplan og bebyggelsesplan med mindre annet er bestemt i den enkelte planen.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Nummerert liste over varamedlemmer til planutvalget.Publisert
23.04.2015
Sist endret
11.04.2018
Publisert av
Gran kommune