Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av fem medlemmer valgt av kommunestyret.

Ordføreren, varaordføreren og medlemmer av formannskapet eller en kommunal nemnd med beslutningsmyndighet kan ikke sitte i kontrollutvalget. Derimot skal minst ett av medlemmene også sitte i kommunestyret.

Kontrollutvalgets møter er åpne, og holdes i Gran rådhus.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Mer om kontrollutvalget

 • Kontrollutvalgets oppgaver
 • Publisert
  23.04.2015
  Sist endret
  11.02.2016
  Publisert av
  Gran kommune