Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Gran kommune, med 27 medlemmer som innbyggerne har valgt inn for perioden 2011-2015.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Nummerert liste over varamedlemmer til kommunestyret.

 

Svar på spørsmål og interpellasjoner finner du i dokumentene for det enkelte møtet.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
30.01.2018
Publisert av
Gran kommune